مبانی نظری و پیشینه پژوهش اعتیاد و مصرف مواد(فصل دوم)

تحقیق فشار روانی و سلامت رواني

مبانی نظری و ادبیات تحقیق مفاهیم پولشویی (فصل دوم)

طرح توجیهی و کارآفرینی تولید فنر تخت اتومبیل با ظرفیت 1100 تن در سال

دانلود چارچوب نظری و سوابق تحقیق بانکداری الکترونیکی (تجارت الکترونیک)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه ها و سبکهای فرزند پروری (فصل 2)

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و مدل های جهت گیری هدف پیشرفت (فصل 2)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه تلفن همراه (فصل دوم)

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تحلیل محتوا (فصل دوم)

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث کارخانه تولیدی تجهیزات پزشکی