دانلود پرسشنامه شخصی كالیفرنیا ، رفتار اجتماعی ثورپ، كلارك و تیكز ۱۹۵۳

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش

دانلود پرسشنامه شادی و نشاط

رساله معماری استادیوم فوتبال

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی تکثر رسانه ها و رادیو تلویزیون اسلامی (فصل دوم)

تحقیق بررسی مدیریت بهینه پسماندهای مجتمع زیست فناوری شرکت کشت و صنعت دعبل از مرحله تولید تا دفع

دانلود آموزش تصویری ساخت انیمیشن با swish max

دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)

بررسی رابطه بین هوش و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه شیراز

بینش رئیسان آموزش و پرورش و موفقيت آنها (3فصل)